Kompetens och engagemang som ger resultat

LR Revision & Redovisning är ett nätverk av lokalt ägda revision- och redovisningsbyråer, med över 50 lokalkontor runtom i Sverige. Vi arbetar främst med små och medelstora företag. Samtidigt har vi fördelen av en gemensam organisation som ger tillgång till specialister, kompetensutveckling och ett internationellt kontaktnät.

Välkommen till oss!

 
 
Ladda ner våra bästa skattetips för löneväxling!
Ladda ner

Aktuellt och kalendarium

Belopp och procent 2015

Belopp och procent 2015

Viktiga datum 2015

Viktiga datum 2015

From maj i år har vissa arbetsgivar- och egenavgifter ändrats

Kolla vad som gäller här

Skillnader mellan K2 och K3?

Läs mer i vårt Nyhetsbrev Banker nr 1 2015

Fokus på vårpropositionen och deklarationen

Läs vårt Nyhetsbrev nr 1 2015

Kommande skatteförändringar

Nyhetsbrev 2015

Närvarande-räntorna

Vi har underlagen för att du som småföretagare ska få en bra förhandling med din bank

Företagsfrågor i budgetpropositionen

Regeringen ska tillsätta en utredning om 3:12-reglerna.

Skatteförändringar från 1/1 2015

Finansdepartementet har skickat ut olika förslag till främst höjda skatter på remiss. Samtliga förslag är tänkta att träda ikraft den 1/1 2015 och kommer att presenteras i budgetpropositionen.

Momsavdrag vid representation


Skatteavdrag på semesterersättning